CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW
SŁOWNIK PRAWO CZYSTA ENERGIA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
DOM PASYWNY DOM ENEROOSZCZĘDNY CERTYFIKACJA PORADY KONTAKT


CZYSTA ENERGIA


  Co to jest czysta energia:
  To energia wytwarzana zgodnym z zasadami ochrony środowiska, tzn. przy wytworzeniu której nie powstają szkodliwe odpady i środowisko nie jest zanieczyszczane ani nadmiernie dewastowane. A przynajmniej szkodliwość dla środowiska jest znacznie ograniczona.

  Formy czystej energii nazywane też odnawialnymi źródłami energii to:
  • ergia słońca
  • energia wiatru
  • energia geotermalna
  • energia wody
  • biomasa

  Coraz powszechniej wykorzystywane są też w naszych domach ekologiczne źródła energii takie jak:
  • kolektory słoneczne
  • elektrownie wiatrowe
  • pompy ciepła
  • ogniwa fotowoltaiczne
  • turbiny wodne
  • gruntowe wymienniki ciepła


  Promocja energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
  Podstawowe znaczenie dla rozwoju energetyki odnawialnej w państwach członkowskich UE posiada Dyrektywa 2001/77/EC z 27 września 2001 r. pt:
  "O promocji energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii na wewnętrznym rynku energii elektrycznej"
  Akt ten określa wymagania związane między innymi z celami krajowymi oraz funkcjonowaniem krajowych systemów wsparcia.
  W art. 3 Dyrektywy prawodawca zobowiązał państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich działań, które będą nakierowane na zwiększenie konsumpcji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Działania te powinny być zgodne z podstawowym celem Dyrektywy, czyli osiągnięciem 22,1 % udziału "zielonej energii" w całkowitej konsumpcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej w 2010 r. Oznacza to, iż działania przedsięwzięte przez poszczególne państwa członkowskie muszą być zgodne zarówno z celami krajowymi, a co za tym następuje z celami ogólnymi.