CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW
SŁOWNIK PRAWO CZYSTA ENERGIA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
DOM PASYWNY DOM ENEROOSZCZĘDNY CERTYFIKACJA PORADY KONTAKT

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku


  spotykane inne nazwy:

 • Certyfikat energetyczny budynku
 • Etykieta energetyczna budynku
 • Paszport energetyczny budynku
 • Średni wskaźnik zapotrzebowania na ciepło w domach budowanych w Polsce waha się od 350 kWh/m2 (przed rokiem 1966) do 90 kWh/m2 (po roku 1998). Istnieją nawet domy, w których roczne zużycie energii wynosi 400 mKh/m2. W krajach Europy Zachodniej o podobnym klimacie energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej zużywa się już dwa razy mniej.

  Obecne zmiany w Prawie budowlanym dotyczące świadectw energetycznych to dopiero początek drogi w kierunku oszczędności energii cieplnej. W przyszłości może nastąpić limitowanie ciepła w przeliczeniu na powierzchnię (m2) czy kubaturę (m3) budynku i wówczas przekroczenie wyznaczonych granic będzie skutkowało wyższymi cenami mediów.

  Nie ma odwrotu od budownictwa energooszczędnego. Tym bardziej, że każdy budynek w Unii E musi posiadać świadectwo energetyczne, dotyczy to także budownictwa mieszkalnego. Od 01 stycznia 2009 roku, także w Polsce świadectwem energetycznym będą musiały legitymować się wszystkie budynki nowo wznoszone, jak również już istniejące jeśli będziemy chcieli je sprzedać.

  Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to dokument, który określa wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.

  Z punktu widzenia inwestora energochłonność budynku jest jedną z najważniejszych informacji koniecznych przy podejmowaniu decyzji o zakupie domu lub mieszkania. Znajomość energochłonności budynku pozwala oszacować jakie będą średnie koszty ogrzewania.
  Czasami warto zapłacić trochę więcej, ale znacznie mniej płacić podczas eksploatacji za ogrzewanie.

  Świadectwo zawiera również wskazania dotyczące możliwości wprowadzenia usprawnień w celu podniesienia efektywności zużycia energii. Dzięki temu właściciel mieszkania może sam zaplanować przyszłe remonty, posiada również informację na temat okresu ich zwrotu.


Potrzebujesz Świadectwo Charakterystyki Energetycznej ?

skontaktuj się z certyfikatorem energetycznym budynków


Mielec świadectwo
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500
energetyczne budynku

Ekspert certyfikacji termoenergetycznej budynków - Mielec 2010
Analizy, opinie i doradztwo.

Jak zmniejszyć koszty produkcji? Jak ograniczyć koszty eksploatacji obiektów, maszyn i urządzeń ?
Samo obiżenie kosztów ogrzewania hal przemysłowych i magazynowych nie wystarczy. Wyposażenie budynków produkcyjnych i magazynowych to nie tylko instalacje sanitarne, elektryczne, windy, zsypy itp. urządzenia ale również zabezpieczenia chroniące elementy budynków, składowane towary i materiały przed udarami, wydzielające trasy komunikacyjne transportowe i piesze, a także stanowiska maszyn i urządzeń, czyli wygrodzenia, odboje, bariery, barierki, zapory, osłony, odbojnice.
Akcesoria zabezpieczające obniżają koszty produkcyjne związane z naprawami po kolizjach i udarach, a także z odzkodowaniami z tytułu wypadków przy pracy.
Obniżenie kosztów energii możliwe jest również dzięki właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń oraz przemyślane wyposażenie stanowiska obrabiarki. Oszczędne oświetlenie może przynieść wiele korzyści. Lampy przemysłowe LED do maszyn , to efektywny sposób na oszczędzanie w zakładach produkcyjnych.

Zadania te wypełniają najczęściej służby utrzymania ruchu, które dbają nie tylko o sprawność i gotowość samego parku maszynowego ale również o jego wyposażenie w niezbędne dla właściwego funkcjonowania elementy, stanowiskowe takie jak:
> oświetlenie maszynowe - oprawy przemysłowe odpowiednie na danym stanowisku pracy, ułatwiające wydajną pracę oraz oświetlające stanowisko robocze zgodnie z wymaganiami,
> podesty podłogowe warsztatowe i maty podłogowe izolacyjne ułatwiające pracę na stanowisku oraz ograniczające zagrożenie potknięciem i poślizgiem
> osłony zabezpieczające do obrabiarek zapewniające bezpieczeństwo na stanowisku roboczym spełniające wymagania dyrektywy narzędziowej i maszynowej,
> bariery odbojnice i odboje ochronne, wygrodzenia stałe i przenośne, zabezpieczające stanowiska pracy obrabiarek oraz chroniące budynki produkcyjne i magazynowe przed udarami przez wózki transportowe