CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW
SŁOWNIK PRAWO CZYSTA ENERGIA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
DOM PASYWNY DOM ENEROOSZCZĘDNY CERTYFIKACJA PORADY KONTAKT


CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW


  Co to jest ocena energetyczna budynku?
  Jest to opinia o energochłonności budynku sporządzona przez osobę uprawnioną. Podstawą do jej sporządzenia jest charakterystyka techniczno-użytkowa budynku określona w projekcie budowlanym dla budynku nowowznoszonego, a dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji projektowej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Ocena sporządzana jest na postawie analiz cech budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu i powinna określać obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną, zapotrzebowanie na energię końcową oraz zawierać wskazania w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

  Komu potrzebne jest świadectwo ?
  1. Jeżeli budujesz nowy dom - po jego zakończeniu musisz przedstawić świadectwo do nadzoru budowlanego
  2. Jeżeli przebudowujesz dom lub zmieniasz sposób użtkowania budynku rónież musisz przedstawić świadectwo do nadzoru budowlanego
  3. Jeżeli sprzedajesz lub wynajmujesz - musisz przedstawić nabywcy lub najmującemu świadectwo
  4. Jeżeli kupujesz lub wynajmujesz budynek lub lokal - możesz żądać przedstawienia świadectwa. Ze śwaidectwa możesz wnioskować o przewidywanych kosztach utrzymania.


  Które budynki nie muszą mieć świadectwa ?
  1. Podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  2. Używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej
  3. Przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata
  4. Niemieszkalne służące gospodarce rolnej
  5. Przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok
  6. Mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
  7. Wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2